Эфиопия.

Зонтик вовсе не от дождя..., а от солнца.